Akcie a novinky obcí

Obec Brestov

Obecný úrad
Obec Brestov, č. 170
066 01 Humenné

Telefón: +4217754709
E-mail: obecbrestov@minet.sk
Web: www.obecbrestov.sk

Starostka: Ľudmila Nováková

História
Najstaršia písomná zmienka o obci Brestov je z roku 1543, kedy kráľ Ferdinand I. poveril Leleský konvent vyšetriť nezhody v rodine Drugethovcov ohľadom vlastníctva majetkov humenského panstva, medzi ktoré patrila aj dedina Brestov. Do písomnosti bola pravidelne zapisovaná pod maďarizovaným názvom Brezto.

Reštaurácia Areál Pohody
Nachádza sa v peknom, príjemnom a nefajčiarskom prostredí. Reštaurácia organizuje rodinné, firemné oslavy, promócie, svadby a iné posedenia pri rôznych príležitostiach.

Obec Koškovce

Obecný úrad
Obec Koškovce, Č. 11
067 12 Koškovce

Telefón: 057/ 77 97 128, matričný úrad: 057/ 77 97 349
E-mail: ocukoskovce@mail.t-com.sk
Web: www.koskovce.eu
Starosta: Ing. Vladimír BABIČ

História
Obec je doložená z roku 1543 ako Koskoc. Patrila panstvu Humenné. Obyvatelia sa živili ako povozníci, drevorubači, tkáči a vyrá­bali drevené náradie. V 19. storočí bol v obci kameňo­lom. Jednou z dominánt obce je aj nový kostol zasvätený Duchu Svätému. Vysvätený bol v roku 1982.

Koškovce sú strediskovou obcou. V obci sa nachádza Základná škola  aj materská škola a zdravotné stredisko, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť aj občanom z okolia.

Obec Košarovce

Obecný úrad
Košarovce č. 172
09406  Košarovce

Telefón: 057/ 44 98 129, +421 907 994 685
E-mail: ocukosarovce@mail.t-com.sk
Web: www.ocukosarovce.sk

Starostka: Jarmila Lukáčová

História
Obec bola osídlená už v eneolite- neďaleko Košaroviec bolo objavených 6 východoslovenských mohýl z konca eneolitu a začiatkom doby bronzovej. V roku 1942 preskúmal významný slovenský archeológ V. Budínsky- Krička tri mohyly, v ktorých našiel zlomok čepele z rohovca, kamenné drvidlá žarnova, keramiku s odtlačkami šnúry a iné kamenné nástroje. V jednej zo skúmaných mohýl sa dokonca zachovala skrčená kostra dospelého jedinca. Z administratívno-historického pohľadu leží obec v severnej časti bývalej Zemplínskej stolice, ktorá bola najväčšou stolicou na Slovensku. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1408. Nachádza sa v listine kráľa Žigmunda, v ktorej daruje panstvo Stropkov so všetkými k nemu patracimi dedinami šľachticom z Perína.

Súčasnosť
Chotár obce sa nachádza v nadmorskej výške od 160 do 377 metrov nad morom. Kataster obce susedí s katastrom obcí Lukačovce a Jankovce na východe, Rafajovce, Holčíkovce a Ďapalovce na západe na juhu s katastrom obce Girovce a na severe s Nižnou Sitnicou.

Košarovce majú atraktívnu polohu od známej rekreačnej oblasti vodárenskej nádrže Domaša, delí iba vzdialenosť 5 kilometrov

Obec Lukačovce

Obecný úrad
Lukačovce 101
067 24 Lukačovce pri Humennom

Telefón: 057 / 488 54 41
Email: lukacovce@zoznam.sk
Starosta: Ing. Martin Meričko

Základné údaje

Obec leží v juhovýchodnej časti Ondavskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 165 m. Sídlisko založil pravdepodobne šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. – 15. storočí. Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1543. Jej zemepánmi boli šľachtici Drugethovci a patrila do ich humenského panstva. Sídlisko malo v roku 1600 celkovo 8 poddanských domov a pravdepodobne aj dom šoltýsa. V rokoch 1715 a 1720 v nich postupne hospodárilo 7 a 9 domácností, v roku 1828 bolo 37 domov a 289 obyvateľov. V novembri 1944 dedinu vypálili nemeckí vojaci. Kostol v obci pochádza z roku 1765.