Tipy na výlet

Cykloturistika

 

Cyklotrasy v okrese Humenné

 

Zelené trasy – stredné a nenáročné trasy, okruhy zdravia a rodinné trasy

5856 16 km – CVČ Dúha Humenné – Ptičie – Kamienka – Kamenica – Humenné

5857 5,5 km – CVČ Dúha Humenné – Hažín nad Cirochou – napojenie na trasu 5856

5880 55,5 km – Švejkova cyklotrasa (Humenné železničná stanica – Brestov n/ L – Medzilaborce – Palota)

 

Modré trasy – paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam. Dlhšie trasy mimo magistrály, resp. náročnejšie trasy.

2859 12 km – CVČ Dúha Humenné – Porúbka (smer Vinné)

2895 31 km – Veľký okruh (CVČ Dúha Humenné – Vyšné Ladičkovce – Sopkovce – Ohradzany – Humenné)

 

Žltá trasa – spojky medzi cyklotrasami alebo krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým a technickým zaujímavostiam.

8933 14,8 km – Malý okruh (CVČ Dúha Humenné – Hubková – Brestov – Humenné)

 

Po stopách dobrého vojaka Švejka

Ide o cyklotrasu na severovýchode Slovenska. Je to 52 km trať, ktorá začína v Laboreckom sedle neďaleko obce Palota a končí na železničnej stanici v Humennom pri soche dobrého vojaka Švejka. Nadväzuje na cyklotrasu z Poľska a kopíruje železničnú trať, ktorou počas prvej svetovej vojny putovali frontové vojská podľa románu Jaroslava Haška. Počas putovania môžu turisti vidieť množstvo cintorínov padlých vojakov a množstvo drevených kostolíkov.

Cykloturistika v regióne Humenné

Okolie Laboreckej vrchoviny je bohaté na množstvo cykloturistických ciest a trás, lemovaných nádhernou prírodou. Cyklisti si môžu vybrať niekoľko rozmanitých a členitých trás, pri ktorých zdolávaní môžu obdivovať okolité malebné obce a ich každodenný život. Cyklotrasy vedú po najmä po asfaltových cestách, no zdatnejší cyklisti si môžu vyskúšať aj náročnejšie trasy cez vedľajšie lesné cesty. Turista si môže vybrať hneď niekoľko trás. Vybrať sa môže z Udavského cez Vyšný Hrušov, Adidovce, Zubné, Pichné a doraziť do cieľa, ktorým je v tomto prípade mestečko Snina. Veľmi obľúbenou cyklistickou cestou je napríklad trasa vedúca z obce Ohradzany, prechádzajúca obcou Víťazovce, Lukačovce a Košarovce, kde sa cyklista môže rozhodnúť pre pokračovanie svojej cesty cez Girovce a Jasenovce až k rekreačnej oblasti Domaša alebo sa môže v Košarovciach rozhodnúť pre smer na Nižnú Sitnicu a ďalej pokračovať v pozorovaní miestnych obcí a takmer nedotknutej prírody. Trasa je pomerne náročná vzhľadom na rozmanitý a členitý terén s množstvom strmých kopcov a niekoľkých nepriehľadných zákrut. Obec Víťazovce ponúka aj jazdeckú turistiku, môžete si zajazdiť na krásnych koňoch. V obci Košarovce sa nachádza hneď niekoľko historických pamiatok ako sú plastika Krista na kríži alebo mohyly z konca eneolitu a začiatku doby bronzovej.

Cyklochodník umenia

Veľmi zaujímavou cyklotrasou je aj trasa vedúca cez mesto Snina a obce Pčoliné, Hostovice, Nižná Jablonka, Svetlice a obec Výrava známa vojenským cintorínom, ďalej cez Čabalovce, kde je možnosť pokračovať cez obec Ňagov do Medzilaboriec. Medzilaborce ponúka množstvo turistických atrakcií a možných zastávok, napríklad Múzeum moderného umenia Andyho Warhola a miniskanzen. Cyklotrasa začína v Medzilaborciach od Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Pokračuje cez obec Výrava, ktorá je známa svojim vojenským pohrebiskom, ďalej obec Hostovice, Pčoliné, kde sa turisti môžu zastaviť pri obhliadke pomníka padlým osloboditeľom, vidieť tam môžu aj  neobarokovú kaplnku sv. Michala Archanjela postavenú v roku 1901. Cyklochodník umenia končí v Snine pri kaštieli. Cyklochodník umenia je dlhý 46 km. Je to nenáročná turistická trasa vhodná pre všetky vekové kategórie. Cyklochodník umenia má č. 2885.

 

Turistika

 

Prechádzkový chodník v Humennom

Trasa: Autobusová stanica – Socha dobrého vojaka Švejka – Nemocničná ulica – KALVÁRIA s Kostolom Panny Márie Sedembolestnej – Mierová ulica – Petrušovského ulica – ulica J. Kráľa – Vojenské cintoríny – Brestovská ulica – Gotický rímskokatolický kostol – Mierová ulica – Renesančný kaštieľ – Skanzen – Gorkého ulica – Centrum mesta – Fontána lásky – Socha svätého Jána Nepomúckeho – Ševčenkova ulica – Laborecká ulica – Štefánikova ulica – Chemlonská ulica – Športový areál – Štefániková ulica – Laborecká ulica – Ševčenkova ulica – Staničná ulica – Autobusová stanica

  • Dĺžka cesty: 4,0 km
  • Čas trvania: 2,30 hod.
  • Cesta je vyznačená modro-žltými farbami.

 

Národná Prírodná Rezervácia NPR Humenský Sokol  

Ide o stredne náročnú turistickú trasu. V Národnej prírodnej rezervácii sa nachádzajú chránené spoločenstvá dubových bučín, drieňových dúbrav, popínavých rastlín a ďalšie druhy fauny a flóry. Súčasťou sú vápenaté pieskovcové zlepence a jaskyne. Vznikol aj náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním dlhý 3,5 km, ktorý má desať stanovíšť. Medzi zaujímavosti patrí skalný masív Dúpna s najvyšším bodom Sokol a Červená skala. Z Červenej skaly je nádherný výhľad na celé Humenné, vyhasnutú sopku Vihorlat a hrad Jasenov.

Nový dendrologický chodník v Stakčíne

Jeho trasa vedie historickým parkom, ktorý je situovaný v strede dediny pred obecným kaštieľom. Na trase je viditeľne  označených 15 najzaujímavejších drevín parku. Pracovníkom Správy Národného parku Poloniny sa podarilo v parku zmapovať 13 druhov listnatých a 6 druhov ihličnatých stromov. Z najpočetnejších druhov možno spomenúť jaseň štíhly, lipu malolistú, javor poľný, javor mliečny, dub letný a jedľu bielu. V Stakčíne je  možné obdivovať aj viaceré cudzokrajné dreviny akými sú napríklad dub močiarny, dub červený či gledíčia trojtŕňová. Vôbec najstarším stromom parku je tamojší dub letný s obvodom kmeňa 553 centimetrov. Má približne 300 rokov.

ALCEA – požičovňa lodí

Splavte s nami rieky na Zemplíne (Ondava, Laborec, Topľa, Cirocha, Latorica, Bodrog).

Požičiavanie plastových a nafukovacích dvojmiestnych kanoe, pádiel, plávacích viest a sudov na uloženie suchých vecí.

Odporúčanie vhodných trás na splav.

ADRESA: Alcea, s.r.o. , 067 45 Topoľovka 243

mobil: 0907 503 069, 0949 192 830, 0915 354 728

e-mail: alcea.kanoe@gmail.com

web: www.alcea.sk

Prvá humenská Nordic walking trasa

Prvá časť Nordic walking prechádza mestom a druhá prevažne po lesnom chodníku. Trasa má dĺžku 4,45 km a prejsť ju trvá približne hodinu, čo predstavuje 6 700 krokov. Nordic walking trasa je označená špeciálnymi tabuľami a smerovými značkami navádzajúcimi turistov na chodník Nordic walking.