Atrakcie regiónu

Hrad Jasenov

4 km, smerom na Juh

Do Jasenova sa z Humenného bez problémov dostanete peši, bicyklom, na aute alebo autobusom MHD. Na hrad vedie viacero značených chodníkov a lesná cesta. Cesta na hrad trvá asi polhodinu až trištvrte hodiny.

Hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13. storočí. Mal strážiť prístupovú cestu vedúcu z južného Slovenska smerom na Humenné a ďalej na sever. Pravdepodobne ho postavili Račkajovci. Po bitke pri Rozhanovciach sa majiteľmi tunajšieho hradu stali Drugethovci. Hrad im patril až do 17. storočia. V roku 1644 hrad obsadili vojská Juraja Rákociho, ktorí ho značne poškodili. Hrad spolu s obcou patril v 18. stor. Čákiovcom a v 19. stor. Andrássyovcom. Horný hrad pozostával z paláca, štvorhrannej veže a kamenných hradieb. V prvej tretine 15. storočia hrad opevnili. Zo stredovekého hradu sa zachovali predovšetkým murivá paláca a šijovej veže a v interiéri objektu zvyšky renesančných klenieb. Z pôvodných architektonických detailov sa zachovalo gotické kruhové okienko s bohato riešeným profilovaným ostením. Vstupná polkruhová renesančná brána vedie na prvé nádvorie.

Hrad Brekov

4 km, smer Juhozápad

Ruiny stredovekého hradu, ktorý možno ľahko sledovať pri ceste medzi Strážskym a Humenným. Bol vybudovaný v stredoveku ako strážny hrad spolu s hradmi Jasenov, Vinné and Čičava. Chránil obchodnú cestu z Potisia do Haliče. Zrúcaniny hradu stoja na kopci Vihorlatských vrchov 4 kilometre juhozápadne od Humenného v údolí rieky Laborec, nad obcou Laborec. Bol postavený v 13. storočí na uhorsko-poľskej ceste.

Vihorlat

46.7 km, smer Juhovýchod

Chránená krajinná oblasť, vyhlásená v roku 1973. Správa CHKO sídli v Michalovciach. Pohorie sa nachádza na rozhraní panónskej, západokarpatskej a východokarpatskej flóry. Odrazom toho je výskyt vzácnych druhov, napr. telekia ozdobná, soldanelka karpatská, bleduľa jarná karpatská. Z fauny sú tu vzácnosťou mlok karpatský, mlok vrchovský, bocian čierny, orol krikľavý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá a vydra riečna. V roku 2007 boli pralesné časti hlavného hrebeňa Vihorlatu zaradené do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Morské oko

50,1 km, smer Juhovýchod

Jazero v chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty leží v nadmorskej výške 618 m a je štátnou prírodnou rezerváciou s chránenou faunou a flórou. Je to najväčšie sopečné jazero na Slovensku s rozlohou 13 ha. Nad jeho hladinou sa vypína jedna z dominánt vihorlatských vrchov – Sninský kameň, známy nádherným výhľadom na okolité vrchy a doliny.  Tmavozelená voda Morského oka je dôležitým biotopom viacerých druhov rýb. V Morskom oku žije pstruh potočný a dúhový, čerebľa, slíž, karas a mnohé iné vzácne druhy. Dá sa k nemu dostať po modrej značke zo Zemplínskych alebo Remetských Hámrov.

Sninské rybníky

25 km, smer Východ

Rekreačná oblasť nachádzajúca sa 3 km od mesta Snina v doline Bystrého potoka. Novinkou je biokúpalisko. Je tu možnosť návštevy Sninského kameňa a športového rybolovu.

Sninský kameň

55 km, smer Juhovýchod

Ide  o vrch (1005 m n. m.) nachádzajúci sa  vo Vihorlatských vrchoch. V roku 1982 bol vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku vo výmere 5,52 ha. Vypína sa juhovýchodne od obce Zemplínske Hámre nad jazerom Morské oko. Na skalnatom vrchole môžete vidieť fragmenty xerotermných trávnatých spoločenstiev s kostravou ovčou, kostravou vihorlatskou. Na stenách rastú vudsia skalná, slezník severný. Zistilo sa, že na ploche celej pamiatky rastie 43 druhov lišajníkov a 148 druhov vyšších rastlín. Cenná je naša jediná domáca liana plamienok alpínsky.

Zemplínska šírava

31,6 km, smer Juh

Zemplínska šírava je vodná nádrž na východnom Slovensku v povodí Bodrogu pod Vihorlatskými vrchmi. Je druhou najväčšou vodnou priehradou na Slovensku. Ide o  obľúbenú turistickú destináciu so siedmimi rekreačnými strediskami. Vodná plocha Zemplínskej šíravy zaberá rozlohu 33 km². V blízkosti sa nachádza množstvo možností na ubytovanie, od hotelov, chatiek až po penzióny. Zemplínska šírava disponuje aj niekoľkými vonkajšími bazénmi. Je veľmi často navštevovanou a obľúbenou turistickou atrakciou v našom okolí.

Thermalpark Šírava

23,2 km, smer Juh

Thermalpark ukrýva vo svojom vnútri tzv. Vodný svet a wellness. Vodnom svete sa nachádzajú tri hlavné bazény: vlnový a plavecký bazén, relaxačný bazén a masážny bazén, a pre deti i detský bazén. Pripravené sú aj ďalšie atrakcie ako dlhá šmýkačka, krátka šmýkačka, divoká rieka, hojdací záliv, detské ihrisko. Vo wellness sú k dispozícii fínska, bylinková, infra a parná sauna s výnimočnými ceremoniálmi. Ľadopád, masážne sprchy, ochladzovacie vedro, nerezový ochladzovací bazén, Kneippov kúpeľ a viac miestny whirpool.

Vinné

18,5 km, smer Juh

Obec známa ako východisko k Vinianskemu jazeru a Vinianskemu hradu. Vinianske jazero s okolím tvorí vyhľadávanú rekreačnú oblasť. Vzniklo zavodnením močiarov Vinianskeho potoka.  Má rozlohu 8ha a maximálnu hĺbku 3m. Viniansky hrad sa nachádza na kužeľovitom vrchu juhozápadného výbežku Vihorlatu. Vznikol v 13. storočí ako strážny hrad na obchodnej ceste do Poľska.

Veľká Domaša

29 km, smer Severozápad

Rekreačná oblasť Domaša sa nachádza v okresoch Vranova nad Topľou a Stropkov. Ide o vodnú nádrž s rekreačnými strediskami Dobrá, Valkov – Tíšava, Holčíkovce – Eva, Poľany – Monika a Krym. Rekreačné strediská ponúkajú návštevníkom na výber množstvo športových vodných aktivít. Obľúbený je rybolov aj poľovníctvo. Okolo Domaše vedie aj cykloturisticka mierne náročná trasa dlhá 45 km, vedúca po brehoch vodnej nádrže. V každej oblasti je možnosť ubytovania a stravovania sa, či už v jednotlivých chatkách alebo hoteloch.

Národný park Poloniny

53 km, smer Východ

poloniny

 Najvýchodnejším a najmladším národným parkom s pôvodnými bukovými a jedľovo-bukovými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok, Havešová, Jarabá skala, Pľaša a Stinská zapísanými v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO od roku 2007. Nachádza sa na slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. Je tu najvyšší výskyt veľkých lesných zvierat. Raritou je prítomnosť zubra hrivnatého vo voľnej prírode. Pre územie národného parku sú tiež charakteristické horské lúky – poloniny, ktoré sa nachádzajú na hlavných hrebeňoch Bukovských vrchov. Súčasťou chráneného územia sú tiež jedinečné kultúrne pamiatky, akými sú drevené kostolíky (cerkvi) východného obradu v Topoli, Uličskom Krivom, Ruskom Potoku a Jalovej.

Krypta v Osadnom

36 km, smer Východ

Obec Osadné sa nachádza na krajnom východe Slovenska, neďaleko hraníc s Poľskom. Pod miestnym pravoslávnym chrámom Vznesenia Hospodinovho sa nachádza krypta s pozostatkami vyše 1000 ruských a rakúsko-uhorských vojakov z prvej svetovej vojny.  Autom sa sem dá dostať buď z Humenného, prípadne zo Sniny. Dobre dostupné je aj autobusové spojenie zo Sniny či Humenného, dokonca aj cez víkend. Krypta funguje „automatizovaným“ systémom, takže vstúpiť môžete kedykoľvek, aj si poobzerať interiér. Nie je tu žiaden sprievodca, avšak vo vnútri sa nachádza informačný panel o krypte vo viacerých jazykoch.

Múzeum Andyho Warhola Medzilaborce

41,7 km, smer Severovýchod

Múzeum bolo otvorené 30. júna 1991 vďaka iniciatíve Johna Warhola, viceprezidenta nadácie Andyho Warhola v New Yorku. V stálej expozícii múzea môžete vidieť všetky fakty okolo zriaďovania múzea a samotného Andyho Warhola. Vo veľkej sále sa nachádzajú originály a plagáty Andyho Warhola. Ide o výtvarníka a predstaviteľa pop-artu, ktorého rodičia pochádzali z neďalekej obce Miková.

Starina

35,8 km, smer Severovýchod

Vodárenská nádrž v najvýchodnejšom cípe Slovenska. Rozprestiera sa na ploche 240 ha a múr priehrady má výšku 50 m. Vybudovaná bola v rokoch 1983 – 1988 pre zásobovanie pitnou vodou región východného Slovenska. Kvôli výstavbe nádrže bolo potrebné vysťahovanie 7 dedín. Nie je určená na rybolov ani rekreáciu. Nad Starinou sa nachádza vyhliadka.

Jaskyne v okolí

Medvedia diera

Nachádza sa pod vrchom Pľuštie a v roku 1995 bola vyhlásená za prírodnú pamiatku.

Dúpna jaskyňa

Jaskyňa nachádzajúca sa NPR Humenský Sokol je dlhá 35 m. Je známa najmä preto, že v období stredoveku a raného novoveku v nej táborili zbojnícke bandy.

Brekovská jaskyňa

Ide o komplex chodieb a dómov. Jaskyňa je dlhá 200 m a hlboká 20 m. Má znaky typickej krasovej jaskyne so sinitrovou výzdobou.

Jasenovská hradná jaskyňa

Nachádza sa v lokalite hradu Jasenov. Dlhá je 30 m a z historického hľadiska povestná dielňou na falšovanie mincí.

Veľká Artajama

Ide o prírodnú pamiatku, predstavujúcu ojedinelý priepasťový jaskynný útvar vo vápencoch Humenských vrchov mimo typických krasových oblastí Slovenska, s charakteris­tickými znakmi krasových jaskýň.

Malá Artajama

Nachádza sa smerom na juhovýchod od Veľkej Artajamy. Je to malý jaskynný otvor, v ktorom sa našli zbytky poškodenej jaskynnej výzdoby. Jaskyňa je čiastočne zničená ťažbou v lome.