Kultúrne inštitúcie a kultúrne pamiatky

Mestský úrad Humenné

Web

Adresa
Mestský úrad Humenné
Odbor kultúry, športu a mládeže
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Telefón: +421/ 57/7863 239

Email:  msukultura@humenne.sk

Vihorlatská knižnica

Web

Adresa
Vihorlatská knižnica
Námestie slobody č. 50
066 80 Humenné

Telefón: +421577763517

Email: kniznica@vkhe.sk

Vihorlatské múzeum

Web

Adresa
Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody č.1
066 01 Humenné

Telefón: +421/057/7752240
Skanzen: +421/57/7755671

Email:
sekretariat@muzeumhumenne.sk
riaditel@muzeumhumenne.sk

Vihorlatská hvezdáreň

Web

Adresa
Vihorlatská hvezdáreň Humenné
Mierová 4
066 01 Humenné

Telefón: +421/57/7752179, +421/933/7754753

Email:  vihorlatobs1@stonline.sk

Humenská zberateľská spoločnosť

Web

Adresa
Humenská zberateľská spoločnosť
Mierová 70
066 01 Humenné

Telefón: 0918 537 652, 0907 622 152

Email:  zelinkajaroslav@gmail.com

Klub vojenskej histórie Beskydy

Web

Facebook

ADRESA
Hudcovce 105
067 45 Topoľovka
Slovenská republika

 

Email:  info@kvhbeskydy.sk

Telefón: +421 917 588 467, +421 905 372 007

V prípade záujmu o sprievodcovské služby klikni: http://www.kvhbeskydy.sk/onas/sprievodcovske-sluzby/

ONTIS – Občianske združenie

Web

Adresa
Sokolovská 1689/2B
066 01 Humenné

Telefón: 0904 894042, 0915 310591

Email: ontishe@gmail.com