Infraštruktúra

MHD – Mestská hromadná doprava Humenné

dzs_logo

Mesto Humenné má vybudovanú sieť mestskej hromadnej dopravy (MHD)

Kancelária MHD

Vlaková doprava

logo_zssk

Pre vyhľadanie spojenia kliknite na www.slovakrail.sk.

Cestovné lístky si zakúpite na stanici, cez internet alebo priamo vo vlaku.

E-mail: info@slovakrail.sk

Non- stop kontaktné centrum  18 188

(zo zahraničia +421 24 48 58 188)

Autobusová doprava

Pre vyhľadanie spojenia kliknite na  www.sadhe.sk alebo http://cp.atlas.sk/bus/spojenie/. Nájdete tam informácie o cestovných poriadkoch a iných dopravných informáciách.

Cestovné lístky si môžete zakúpiť priamo u šoféra autobusu. Na diaľkové spojenia si lístok môžete rezervovať alebo kúpiť cez internet.

Autobusová stanica

SAD Humenné, a. s.

Fidlikova 1

066 43 Humenné

Mestská polícia Humenné

Mestská polícia má povinnosti na úseku verejnej ochrany, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Stráži dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta. Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Nachádza sa na Štefánikovej ulici.

Kontakt

  • Štefánikova 31, 066 01 Humenné
  • Tel: 057 / 775 21 01
  • Fax: 057 / 778 33 30
  • E-mail: msp@humenne.sk

 

msp-humenne