Kontakt

Turistické informačné centrum

tic_logo

Adresa:
Staničná 1490/4
066 01 Humenné

Email: infocentrum@mskshe.sk
Web: www.visithumenne.sk

Facebook: https://www.facebook.com/visithumenne.sk/

Mobil: 0915 403 184
Tel.:  +421/057/ 788 10 51

GPS: 48.93021, 21.90047

Otváracie hodiny:

Pondelok – Nedeľa

8.00 – 11.30     12.00 – 18.10

Bezplatné informačné služby:

 • Informácie o histórii a prírodných podmienkach mesta
 • Informácie o kultúrnych a historických pamiatkach, sakrálnych pamiatkach
 • Zaujímavosti a tipy na výlet
 • Základné informácie o ubytovacích a stravovacích službách
 • Základné informácie o športových zariadeniach a ich podujatiach v meste
 • Kultúrno – spoločenské zariadenia
 • Kontaktné adresy – MsP, MsÚ
 • Informácie o dopravných spojeniach v meste i mimo neho, informácie o taxi službe
 • Bezplatné pripojenie k internetu v priestoroch TIC

Spoplatnené informačné služby:

 • Predaj propagačných materiálov, máp, letákov a suvenírov
 • sprievodcovské služby

Asociácia informačných centier Slovenska

Turistické informačné centrum Humenné je členom AICES.  AICES je občianske združenie, ktorého úlohou je chrániť záujmy turistických centier Slovenska a zastupovať ich pri presadzovaní dôležitých strategických legislatívnych dokumentov v oblasti cestovného ruchu.

www.aices.sk