Kontakt

Turistické informačné centrum

tic_logo

Adresa:
ul. Gorkého 1
066 01 Humenné

Email: infocentrum@mskshe.sk
Web: www.visithumenne.sk

Facebook: https://www.facebook.com/visithumenne.sk/

Mobil: 0915 403 184
Tel.:  +421/057/ 306 15 03

GPS: 48°45’26.56”N 21°55’10.99”E

Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok
8.00 – 12:30     13.00 – 18.00
Sobota – Nedeľa
10.00 – 14.30    15.00 – 18.00

Bezplatné informačné služby:

  • Informácie o histórii a prírodných podmienkach mesta
  • Informácie o kultúrnych a historických pamiatkach, sakrálnych pamiatkach
  • Zaujímavosti a tipy na výlet
  • Základné informácie o ubytovacích a stravovacích službách
  • Základné informácie o športových zariadeniach a ich podujatiach v meste
  • Kultúrno – spoločenské zariadenia
  • Kontaktné adresy – MsP, MsÚ
  • Informácie o dopravných spojeniach v meste i mimo neho, informácie o taxi službe

Spoplatnené informačné služby:

  • Predaj propagačných materiálov, máp, letákov a suvenírov
  • sprievodcovské služby

Asociácia informačných centier Slovenska

Turistické informačné centrum Humenné je členom AICES.  AICES je občianske združenie, ktorého úlohou je chrániť záujmy turistických centier Slovenska a zastupovať ich pri presadzovaní dôležitých strategických legislatívnych dokumentov v oblasti cestovného ruchu.

www.aices.sk