Kultúrne inštitúcie

Mestský úrad Humenné

Web: https://www.humenne.sk/Kultura-sport-volny-cas/Kultura/
Adresa:
Mestský úrad Humenné
Odbor kultúry, športu a mládeže
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Telefón: +421/ 57/7863 239
Email: msukultura@humenne.sk

Vihorlatská knižnica

Plní funkciu verejnej univerzálnej knižnice hlavne pre občanov mesta, ale aj občanov okresov Humenné, Medzilaborce a Snina. Sídli v peknom a príjemnom prostredí na okraji pešej zóny v mestskej časti Centrum pri rieke Laborec. Jej hlavným cieľom je získavať, spracúvať, uchovávať a sprístupňovať svoj knižničný fond a knižnično-informačné služby. Návštevníkom poskytuje vypožičné služby, pripravuje taktiež kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, besedy a stretnutia s autormi a tvorcami kníh.

Web: www.vkhe.sk, 

http://www.vkhe.sk/new/

Adresa:
Vihorlatská knižnica
Námestie slobody č. 50
066 80 Humenné

Telefón: +421/57/7763518
Email: riaditel@vkhe.sk

Vihorlatské múzeum

Sídlom Vihorlatského múzea v Humennom je zrenovovaný renesančný zámok. Ide o regionálne múzeum vlastivedného charakteru. Okrem uvedených stálych expozícií múzeum stále pripravuje pre svojich návštevníkov množstvo výstav a podujatí.

Umelecko – historická expozícia
Galéria panovníkov v izbe uhorských kráľov predstavuje vladárov počínajúc Štefanom I. a končiac Máriou Teréziou v podobe medailónov s uvedením mena, poradie na tróne, doby panovania a krátkou charakteristikou vlády v podobe latinského štvorveršia.
Ornamentálna izba ponúka pohľad na originálnu iluzívnu výzdobu objavenú pri reštaurovaní.
Stropná maľba  zobrazujúca príchod cisárovnej Márie Terézie do brán mesta.
„Orientálna alebo čínska izba“ Na strope je freska predstavujúca prijatie arabských vyslancov na čínskom cisárskom dvore.
V miestnosti zariadenej ako jedáleň sa nachádza veľká nábytková súprava z prelomu 19. a 20. storočia. Na poschodí pokračuje prehliadka v miestnostiach venovaných sakrálnemu umeniu. Najkrajšou miestnosťou zámku je zlatý salón.
Prírodovedná expozícia – živočíšstvo Horného Zemplína
Sakrálna expozícia – kaplnka z roku 1654, obraz Posledná večera
Galerijná sieň Oresta Dubaya – grafik, ilustrátor a maliar
Expozícia ľudovej architektúry a bývania
Expozícia obsahuje zrubový dom, hospodársky dom, objekt z Oľšinkova, hospodársky dom zo Zemplínskych Hámrov, hospodársky dom z Nechvaľovej Polianky, kováčska dielňa, váhadlová studňa, senník a zrubená sýpka s pivnicou, hospodársky dom z Výravy, obytný dom s mlynicou z Vyšnej Jablonky. Dominantou expozície je drevený kostolík z Novej Sedlice.

Web: www.muzeumhumenne.sk

Adresa:
Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody č.1
066 01 Humenné

Telefón: +421/057/7752240
Skanzen: +421/57/7755671

Email: sekretariat@muzeumhumenne.sk,
riaditel@muzeumhumenne.sk

Vihorlatská hvezdáreň

Hvezdáreň je významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní. Budova hvezdárne je situovaná v strede mesta a je ľahko dostupná pre návštevníkov. Poskytuje možnosť prednášok v sále pre 72 poslucháčov a pozorovania ďalekohľadom umiestneného v štvormetrovej kupole. Odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle 38 km od Humenného, v horskom sedle medzi pohorím Vihorlatu a Bukovskými vrchmi.

Web: www.astrokolonica.sk

Adresa:
Vihorlatská hvezdáreň Humenné
Mierová 4
066 01 Humenné

Telefón: +421/57/7752179, +421/933/7754753

Email: vihorlatobs1@stonline.sk

Aktuálne podujatia: Podujatia JÚN 2018

Humenská zberateľská spoločnosť

Humenská zberateľská spoločnosť HZS so sídlom v Humennom vznikla v roku 2013 za účelom združenia zberateľov všetkých zberateľských odvetví do jedného spolku.

Web: www.humenskazberatelskaspolocnost.sk

Adresa:
Humenská zberateľská spoločnosť
Mierová 70
066 01 Humenné

Telefón: 0918 537 652, 0907 622 152
Email: zelinkajaroslav@gmail.com

Klub vojenskej histórie Beskydy

Klub vojenskej histórie Beskydy vznikol v roku 2004. Od svojho vzniku sa členovia klubu venujú výskumu problematiky udalosti prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska. Publikovali niekoľko monografií venujúcich sa udalostiam prvej svetovej vojny na území Slovenska. Venujú sa tiež praktickým rekonštrukciám vojnových cintorínov a celkovej propagácii vojenskej histórie.

Turizmus

Klub vojenskej histórie Beskydy pravidelne organizuje viacero turistických podujatí, zameraných na udalosti I. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku. Najdlhšiu tradíciu ma Turistický pochod Po stopách Veľkonočnej bitky v Karpatoch. Od roku 2016 Turistický pochod k zvonici na bojisku I. svetovej vojny v Hostoviciach.

ADRESA:

Hudcovce 105

067 45 Topoľovka

Slovenská republika

WEB:

http://www.kvhbeskydy.sk/

E-MAIL:

info@kvhbeskydy.sk

Telefón:

+421 917 588 467, +421 905 372 007

FACEBOOK:

http://www.facebook.com/kvhbeskydy

V prípade záujmu o sprievodcovské služby klikni: http://www.kvhbeskydy.sk/onas/sprievodcovske-sluzby/

ONTIS

Občianske združenie

Snahou OZ ONTIS je oboznámiť verejnosť s historickými pamiatkami a prírodnými krásami Slovenska a okolitých krajín a viesť účastníkov svojich aktivít k vytváraniu pozitívnych postojov, k aktívnemu využívaniu voľného času a k samovzdelávaniu.

Hlavná činnosť

  • organizovanie seminárov, besied, prezentácií, relaxačných a tvorivých programov, vzdelávacích kurzov, panelových diskusií,
  • organizovanie kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí, výstav, záujmových aktivít s cieľom rozvíjanie vedomosti a zručnosti,
  • organizovanie turistických zájazdov pre malé skupiny (max. 8 členov) s cieľom poznávania hradov, hradných zrúcanín a iných historických pamiatok na Slovensku a v okolitých krajinách,
  • poskytovanie konzultácií a iných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačno-poradenských služieb,
  • poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a realizácia publikačnej a vydavateľskej činnosti.

Web: www.ontis.sk

Adresa:

Sokolovská 1689/2B
066 01 Humenné

Telefón: 0904 894042, 0915 310591

Email: ontishe@gmail.com