Kam za športom

Web: www.sksthe.sk
Adresa: Laborecká 3, 066 01 Humenné
Doručovacia adresa: Partizánska 12, 066 01 Humenné
Telefón:  +421 907 945 370
Email: daniel.fink@pobox.sk, i.serbak@chemes.sk

Balarena je športové rekreačné centrum, kde sa nachádzajú dva badmintonové kurty, jeden squashový kurt, dva stoly na stolný tenis. Taktiež jumping a spinning, joga a kruhový tréning vo forme skupinového cvičenia.

V Balarene je možnosť aj zapožičanie športových potrieb alebo ich zakúpenie, ponuka občerstvenia a možný prenájom haly.

Rezervácie formou objednávok na tel. č. 0908 392 221.

Facebook:  https://www.facebook.com/balarena.sporting
Adresa: Laborecká 2009, 066 01 Humenné

Futbalový klub Humenné združuje predovšetkým futbalovú mládež, ktorej družstvá pôsobia vo všetkých mládežníckych súťažiach riadených Východoslovenským futbalovým zväzom.

Web:

https://www.facebook.com/Vendo.sport/

Adresa: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Telefón : 0908 337 541
Manažér klubu: Mgr. Martin Polák
E-mail: fkhumenne@gmail.com

Adresa: Chemlonská 5907/7, 066 01 Humenné
Telefón: 057/7763925
E-mail: srasz@sraszhumenne.sk

Web: www.kupaliskohumenne.sk
Platené služby:

 • krytá plaváreň
 • letné kúpalisko
 • mestská športová hala
 • požičovňa lyžiarskeho výstroja a ski – servis
 • požičovňa malých plavidiel a požičovňa športových potrieb a RO Laborec
 • prenájom nebytových priestorov
 • doplnkový predaj propagačno-informačných materiálov a pamätných predmetov
 • reklama a propagácia
 • dopravné služby

Neplatené služby:

 • údržba detských ihrísk a pieskovísk na území mesta
 • údržba a oprava oddychových priestorov
 • výroba zariadení drobnej vybavenosti ihrísk a verejných priestranstiev
 • správa, prevádzka, údržba, opravy futbalového areálu
 • propagačno-informačné služby v rámci mesta Humenné a okolia
 • organizovanie a zabezpečenie športových podujatí
 • propagácia športových zariadení a športovej činnosti

Facebook: https://www.facebook.com/HC19Humenne/

Sídlo: Chemlonská 8, 066 01 Humenné

Email: hc19humenne@gmail.com
Kontaktná osoba: Marianna Petráková (Administrátor EM) Telefón: 0908036003

Občianske združenie zamerané na rozvoj a podporu basketbalu v Humennom.
Adresa: Družstevná 4, 066 01 Humenné
Telefón: 0917 296 213
E-mail: jf.babjak@gmail.com, 1.bkhumenne@gmail.com