Odkazy na informácie

Odkazy na informácie:

Mestské kultúrne stredisko: http://mskshe.sk/

Mestský úrad Humenné: https://www.humenne.sk/

Mestský úrad Humenné, Odbor kultúry, športu a mládeže: https://www.humenne.sk/Kultura-sport-volny-cas/Kultura/

Vihorlatské múzeum: http://www.muzeumhumenne.sk/

Vihorlatská hvezdáreň: http://www.astrokolonica.sk/

Vihorlatská knižnica: http://vkhe.sk/

Klub vojenskej histórie Beskydy: http://www.kvhbeskydy.sk/

Správa rekreačných a športových zariadení: www.kupaliskohumenne.sk

Mládežnícky hokejový klub Humenné: www.mhkhumenne.sk

Športový klub stolného tenisu: www.sksthe.sk

Milénium café & penzión:  www.penzionmilenium.sk

Hotel Karpatia: www.hotel-karpatia.sk

Hotel Alibaba: www.hotelalibaba.sk

Penzión Proxima: www.penzionproxima.com

Apartmány & Bunker Pub Humenné: www.apartmanyhumenne.sk

Humenská zberateľská spoločnosť: www.humenskazberatelskaspolocnost.sk

Alcea požičovňa lodí: www.alcea.sk