Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Deň tradičných remesiel v skanzene

26. 9. 2019

Príbeh európskeho kultúrneho dedičstva vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom  sa svojimi aktivitami pripája k európskym inštitúciám podporujúcim myšlienku prezentácie a ochrany rozmanitých prejavov európskeho kultúrneho dedičstva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorých tohtoročným mottom je umenie a zážitok.
Aktuálne múzejné podujatie Deň tradičných remesiel  v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom je koncipované ako multižánrový interaktívny program pre školskú mládež s cieľom zoznámiť žiakov s tradičnými remeslami regiónu ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva. Našim cieľom je  povzbudzovať  úctu  k ľudskej tvorivej činnosti,  podporiť detské zručnosti a podnietiť záujem o tradičné  remeslá a ich využitie v súčasnosti.  Podujatie sa uskutoční dňa 26. septembra 2019 v čase od 8.30 do 13. hodiny v areáli skanzenu.
Program ponúka ukážky a tvorivé remeselno-umelecké dielne tradičnej remeselnej výroby hrnčiarov, tokárov a umeleckých rezbárov, remenárov, tkáčov, kováčov, spracovateľov vosku a  ľudových  umelcov z blízkeho regiónu. Tradičné roľnícke činnosti predstavia v skanzene  ukážky tradičnej orby s autentickým  konským záprahom. Kolorit života na dedine doplní rekreačná jazda na koni a ukážky drobnochovu  v spolupráci so Slovenským zväzom chovateľov Vihorlat Humenné. Nerozlučnú súčasť kultúrneho dedičstva, ktorá ho zároveň výrazne formovala − umenie, prezentujeme v podobe krátkych divadelných predstavení pre deti a mládež počas vystúpenia žiakov Divadelného súboru Alfa Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom a žiakov Základnej školy s Materskou školou v Kamenici nad Cirochou.
Súčasťou interaktívneho programu pre žiakov a študentov je prehliadka jednotlivých zbierkových objektov expozície s dôrazom na  remeselné nástroje, výrobky a vystavené umelecké predmety  ľudovej tvorivosti (v prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v objekte kaštieľa Vihorlatského múzea v Humennom). Podujatie je súčasťou dlhodobého múzejného vzdelávacieho  projektu objektového učenia v múzeu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám… Múzejným programom oživovania starých remesiel a rôznych foriem umeleckého prejavu v autentickom prostredí múzejnej expozície spájame remeselné a umelecké dedičstvo regiónu s jeho aktuálnymi  prejavmi a ponúkame mládeži podnety k novým výzvam v odvetví kultúry.

Mgr. Jana Fedičová

Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

Podrobnosti

Dátum:
26. 9. 2019

Miesto udalosti

Vihorlatské múzeum (skanzen)