Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Karpatská kraslica 2023

6. 2. 2023 - 1. 3. 2023

Udalosť Navigation

Medzinárodná súťaž a výstava kraslíc KARPATSKÁ KRASLICA 2023
Vihorlatské múzeum v Humennom ako vyhlasovateľ a hlavný organizátor medzinárodnej
súťaže a výstavy kraslíc Karpatská kraslica, vyhlasuje 31. ročník medzinárodnej súťaže a prezentačnej
výstavy Karpatská kraslica 2023. Karpatská kraslica je tradičné a významné múzejné podujatie
prezentujúce uchovávanie kultúrneho bohatstva karpatského regiónu s ohlasom u laickej
a odbornej verejnosti. Každoročne prezentuje múzeum formou výstavy takmer tisíc kraslíc
z niekoľkých krajín Európy s návštevnosťou okolo dva a pol tisíc až tritisíc návštevníkov v priebehu
jedného mesiaca.
Cieľom medzinárodnej súťaže a prezentačnej výstavy je uchovávanie a propagácia tradície
zhotovovania kraslíc ako významného prvku kultúrneho dedičstva karpatského regiónu. Snahou
múzea je zároveň vyhľadávať tvorcov kraslíc a vytvárať priestor na tvorivú konfrontáciu, štúdium
tradičnej kultúry, rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže a dospelých z rôznych regiónov
Slovenska a zahraničia V aktuálnom roku prebieha podujatie v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie
žien Slovenska v Prešove, Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom a mestom
Humenné.
Do súťaže Karpatská kraslica 2023 sa môžu zapojiť autori kraslíc bez vekového obmedzenia
z územia Slovenska a zahraničia.
Podmienkou účasti v súťaži je poskytnutie kolekcie kraslíc, maximálne desať kusov kraslíc (po
ukončení výstavy je výstavná kolekcia autorovi navrátená).
Kraslice môžu byť zhotovené na akomkoľvek podklade a akoukoľvek tradičnou alebo
modernou technikou zdobenia.
Súťažné kolekcie kraslíc je potrebné osobne alebo poštou doručiť spolu s Návratkou-Karpatská
kraslica 2023 na adresu: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01
Humenné do 1. marca 2023.
Návratka-Karpatská kraslica 2023, Štatút súťaže Karpatská kraslica 2023 a podrobné
informácie o podmienkach súťaže sa nachádzajú v na:
www.muzeumhumenne.sk /Aktuality /Karpatská kraslica 2023
Informácie a kontakt: Tel. č.: +421 57 775 2240,
E-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
Vyhodnotenie súťaže odbornou porotou a slávnostné odovzdávanie ocenení a cien sa
uskutoční v rámci slávnostnej vernisáže výstavy Karpatská kraslica 2023 dňa 16. marca 2023 o 15.
hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom. Súťažné kolekcie kraslíc budú v rámci
výstavy Karpatská kraslica 2023 vystavené v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea
v Humennom od 16. marca do 30. apríla 2023.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
marketing@muzeumhumenne.sk
www.muzeumhumenne.sk

Podrobnosti

Začiatok:
6. 2. 2023
Koniec:
1. 3. 2023