Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých

Bývalý františkánsky kláštor, dnes farský rímskokatolícky kostol. Súčasťou výzdoby kostola sú vitrážové okná akademického maliara Mikuláša Klimčáka, rodáka z Humenného. Stavba kostola pochádza z gotického slohu. Bol vybudovaný v 15. storočí k úcte sv. Bonifáca – mučeníka.