Inovácie a technológie v službách zabezpečenia kultúrneho dedičstva. Skanzen pod ochranou optiky

V priebehu mesiaca júl navštívilo Vihorlatské múzeum v Humennom vyše 5 000 domácich a zahraničných návštevníkov.  Expozíciu ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom si prezrelo takmer  1 800 návštevníkov. Za plnej prevádzky prebiehali v areáli skanzenu aj stavebné činnosti, ktorých cieľom je postupná komplexná technická vybavenosť a technologická ochrana areálu, ako aj  zvýšenie komfortnosti návštevníkov.

Aktuálne prebiehajúce výkopové práce v rámci projektu centralizácie bezpečnostných systémov Vihorlatského múzea v Humennom (Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia) nadväzujú na projekt ochrany skanzenu v Humennom, ktorý je zameraný na  zvýšenie ochrany zbierok, vybavenia a areálu skanzenu. Rozšírením bezpečnostného systému o prehľadový kamerový systém (ukončený v júni 2018 s podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia) k už vybudovaným elektronickým zabezpečovacím a protipožiarnym systémom v skanzene v roku 2016,  sa zabezpečuje zvýšená ochrana areálu skanzenu, vrátane zelene, vybavenia a objektov v prevádzkových hodinách i mimo nich. Popri ochrane areálu skanzenu nový zabezpečovací systém zvyšuje stupeň bezpečnosti zamestnancov múzea i návštevníkov expozície.

Nadväzujúca  pripravovaná  centralizácia bezpečnostných systémov (2018 − 2019) sleduje v rámci svojej prvej etapy prepojenie jestvujúcich bezpečnostných systémov v skanzene s dátovým rozvádzačom v kaštieli prostredníctvom optického kábla. Cieľom je zvýšenie ochrany zbierkových predmetov umiestnených v skanzene, ako aj osôb pohybujúcich sa v areáli. V ďalšej etape je plánované dátové prepojenie depozitára a kaštieľa a dobudovanie centrálneho dispečingu bezpečnostných systémov pre všetky spravované objekty múzea.  Dispečer tak získa kompletný prehľad o objektoch Vihorlatského múzea, čo mu umožní urgentne reagovať na prípadné narušenie daných objektov, respektíve vznik požiaru a iných poruchových stavov. Prvá etapa centralizácie bezpečnostných systémov by mala byť ukončená v polovici budúceho roka.

Na výkopové práce v skanzene, v rámci  systematicky budovaného systému ochrany v objektoch múzea, nadviaže v závere leta s prispením Prešovského samosprávneho kraja  inštalácia sanitárneho kontajnera.  Ide o paralelne prebiehajúci program zlepšovania kvality a dostupnosti kultúrnej destinácie a  jej ponuky pri odstraňovaní bariér a limitov dosiahnuteľnosti pre všetky skupiny návštevníkov Vihorlatského múzea v Humennom.

Mgr. Jana Fedičová

Vihorlatské múzeum v Humennom

Foto: archív Vihorlatského múzea