Úspechy našich recitátorov na krajskej a celoslovenskej úrovni

Vihorlatské múzeum v Humennom na úseku kultúrno-osvetovej činnosti pripravilo v tomto roku tri postupové súťaže v oblasti  umeleckého prednesu, divadelného umenia a rétoriky. Jednotlivým súťažiam  prechádzali  vzdelávacie metodické semináre a tvorivé dielne, v rámci  ktorých Vihorlatské múzeum v Humennom spolupracovalo s erudovanými lektorkami, Mgr. Soňou Parilákovou, PhD., Mgr. Jelou Timkovou, PhDr. Evou Jacevičovou  a Mgr. Alžbetou Verešpejovou, PhD.
Edukačno-metodické stretnutia v oblasti umeleckého slova a dramatického umenia priniesli  úspech  viacerým súťažiacim, ktorí postúpili v súťaži Hviezdoslavov Kubín 2019 do krajského kola v Prešove, ako aj do celoštátneho kola v Dolnom Kubíne. Zo šestnástich postupujúcich súťažiacich, ktorí reprezentovali okresy Humenné, Snina  a Medzilaborce si ocenenia z krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019 prinieslo sedem recitátorov. Víťazstvo a zároveň postup do celoštátneho kola získala vynikajúca recitátorka Alžbeta Piňková (ZUŠ Mierová, Humenné), ktorá vyhrala v druhej kategórii v sekcii poézia a zároveň získala tretie miesto v súťaži v rétorike na celoslovenskom kole Štúrov Zvolen vo Zvolene ( ZŠ Jána Švermu, Humenné). Krásne druhé miesto v druhej kategórii, v sekcii próza si vybojovala Karin Čahojová  (ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce) a zároveň tretie miesto Ján Engel (ZŠ Kudlovská, Humenné). V tretej kategórii v sekcii próza si pekné druhé miesto vyrecitoval Kristián Feškanič (ZUŠ Mierová, Humenné).
Vo štvrtej kategórii v sekcii poézia si tretie miesto vybojovali Juraj Stebila (Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné)  a Adrián Kráľovský (ZUŠ Mierová, Humenné)  a v sekcii próza si prvenstvo z okresu obhájil Martin Mihaľov (ZUŠ Mierová, Humenné).
Aj keď záujem o umelecký prednes na školách vo všeobecnosti poklesol, v Humenskom okrese sa nám darí vytvárať spätnú väzbu  pre mnohých recitátorov, ktorí si domov hrdo a právom prinášajú ocenenia z mnohých  krajských a celoslovenských súťaží.

Mgr. Katarína Strížová

Vihorlatské múzeum v Humennom