DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 VYSIELA VIHORLATSKÉ MÚZEUM V HUMENNOM OSEMNÁSŤ AUTOROV

 Zaujali experimentom, rafinovanosťou a náročnosťou tvorivého postupu
Každá výstava tvorivej činnosti človeka je priestorom na zamyslenie. Pri prehliadkach neprofesionálnej tvorby vnímame autentickosť pohľadu autora na svoje okolie a hĺbku zaujatia témou. Technickej prepracovanosti alebo „správnosti“ tvorivého postupu patrí v poradí až druhé miesto. Výnimočnými sa stávajú diela, ktoré úprimne svedčia o svete okolo, ale i o tom, čo je ukryté v každom z nás. Mnohokrát za formou na pohľad jednoduchšou je ukryté myšlienkové bohatstvo hlbších významov než pri dielach formovaných priveľkou snahou. Tieto práce je možné vidieť na výstavách postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum po celom Slovensku. Takéto diela mali možnosť vidieť i návštevníci Vihorlatského múzea v Humennom pri prehliadke kolekcie najlepších výtvarných diel Prešovského kraja za rok 2019.
V poradí 56. ročník súťaže naplnil jeden zo svojich najdôležitejších cieľov – vyhľadávať a podporovať nové talenty. Nehľadiac na vek, pohlavie či vzdelanie sa zapájajú stále noví, ale i skúsení autori takmer zo všetkých okresov Prešovského kraja (Humenné, Medzilaborce, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Poprad, Kežmarok). V aktuálnom ročníku bolo do súťaže prihlásených celkovo 123 diel od 61 autorov. Výtvarné práce hodnotila dňa 11. mája 2019 odborná porota v zložení: PhDr. Ján Bartko (predseda poroty), Mgr. art. Jaroslav Drotár, Mgr. Dana Kataniková, Mgr. art. Peter Králik a Mgr. art. Vladimíra Savkaničová. Do výstavnej kolekcie porota zaradila 73 diel od 44 autorov a udelila osem cien a deväť čestných uznaní. Hlavnú cenu si za kolekciu piatich diel zhotovených technikou leptania medeného plechu vyslúžil Andrej Mruz, ktorý sa zúčastnil súťaže po prvý raz. Ocenení boli i traja autori priamo z Humenného (Michal Goroľ, Juraj Ledžinský a Emília Muličaková).
Z hľadiska výtvarných techník, aktuálny ročník potvrdil pretrvávajúci záujem o akryl a olej. V menšej miere boli zastúpené pastel, akvarel, koláž a grafika (tlač z výšky). Pozoruhodným oživením výtvarnej kolekcie sa stali diela z keramiky, kameňa a práce využívajúce menej obvyklé postupy (proláž). Zaujímavým fenoménom  je rastúca obľuba tvorby diel väčších formátov. Isté negatívum priniesla prílišná dekoratívnosť, až prezdobenosť výtvarných diel, prípadne ich adjustácie a účasť prác skôr študijného charakteru.
Tohtoročné Výtvarné spektrum – Prešovský kraj zaznamenalo vo všeobecnosti mierny pokles kvalitatívnej úrovne oproti minulému roku. O to viac vyniklo niekoľko tvorivých individualít, ktoré zaujali experimentom, rafinovanosťou a náročnosťou tvorivého postupu. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Dana Kataniková

Vihorlatské múzeum v Humennom