Dočasná nedostupnosť expozícií Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom, vzhľadom na prebiehajúce intenzívne rekonštrukčné práce  II. etapy úprav renesančného kaštieľa v Humennom, oznamuje širokej verejnosti návštevníkov a priaznivcov dočasnú nedostupnosť expozícií múzea. V dňoch od  24.  do  29. augusta 2019 budú múzejné expozície a výstavné priestory v objekte kaštieľa, ako aj  kaštieľ pre verejnosť zatvorené. Aktuálne stavebno-reštaurátorské činnosti sa sústreďujú na  plochu podchodu v portálnej časti kaštieľa a na obnovu nádvorných  fasád južnej kaštieľskej steny pod rovinou vnútorného balkóna.

Expozícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom je v týchto dňoch  pre verejnosť otvorená podľa aktuálnych návštevných hodín. Stála  expozícia sakrálnej, obytnej a hospodárskej architektúry ponúka exponáty tradičných remeselných nástrojov a výrobkov. Do konca augusta je v areáli inštalovaná výstavy Z dreva − zo srdca, prezentujúca európsku insitnú drevorezbu devätnástich autorov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Talianska Informácie o návštevných hodinách, vstupnom a aktuálnej ponuke nájdu záujemcovia na www.muzeumhumenne.sk

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na záujem  návštevníkov  od 30. augusta 2019, kedy budú múzejné expozície v kaštieľskych priestoroch pre návštevníkov opäť sprístupnené.

 

Mgr. Jana Fedičová

Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing