Spoznaj Brekovský hrad

Poslednú augustovú  sobotu sme objavovali Brekovský hrad, ktorý bol v rámci projektu Stále je čo objavovať posledným tematicko-historickým vzdelávacím podujatím. Od Domu kultúry v Humennom sme ráno po 9. hod. vyrazili smerom k železničnej stanici. Spoločne sme sa vlakom presunuli do obce Brekov. Naše kroky smerovali cez obec priamo k hradu, kde sme sa stretli s našimi sprievodcami z OZ Ontis a hosťom Stanislavom Macinským. Porozprávali nám o histórií, majiteľoch, vývoji a prestavbách hradu. Spomenuli aj vápenné pece, ktoré v minulosti

zohrávali veľkú úlohu pri výstavbe hradu, mohyly a mnohé iné zaujímavosti. V rámci pripraveného kvízu získali účastníci odmeny v podobe publikácie, pier či pexesa. Pre deti bola pripravená aktivita skladanie historickej pečate. Výherkyňa si so sebou odniesla spoločenskú hru Spoznaj Humenné.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Autor: Turistické informačné centrum Humenné