Vedeli ste, že…?

 

Štefan Thomán bol klavírny virtuóz a hudobný pedagóg. Narodil sa 4. 11. 1862 v Humennom, zomrel 12. 9. 1940 v Budapešti. Jeho otec Dávid bol lekár. Študoval medicínu vo Viedni a koncom 50 rokov 19. storočia sa usadil v Humennom. Zriadil tu nemocnicu, ktorá sa neskôr stala verejnou. Bol v nej vedúcim lekárom , neskôr riaditeľom.
Jeho matka Róza, rodená Weisbergová, dobre hrala na klavíri. Obaja syna podporovali v jeho hudobnom úsilí.

Základné hudobné vzdelanie získal u miestneho farára-organistu (Jánoša Pudaniho)  v svojom rodisku. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Košiciach, kde súčasne súkromne študoval hudbu a hru na klavíri u českého skladateľa a pedagóga K. Hoditza.

V štúdiu hudby pokračoval na hudobnej akadémii v Budapešti v rokoch 1882-85, a to klavír u Ferenca Erkela, kompozíciu u Alexandra Nikolitsa a Róberta Volkmanna, ďalej sa zdokonaľoval v hre na klavíri u Franza Liszta, ktorého často sprevádzal po európskych veľkomestách počas koncertovania ako jeden z jeho najlepších a najobľúbenejších žiakov. Spolu navštívili aj Weimar, Bayreuth a Rím.

Po ukončení štúdia na hudobnej akadémii pôsobil na nej ako pedagóg (1888) a postupne sa vypracoval na jedného z najlepších klaviristov svojej doby a stal sa tak dôstojným pokračovateľom Lisztovho odkazu. Medzi jeho najznámejších žiakov patrili Béla Bartók a Ernest Dohnányi.

Jeho busta sa v Humennom v MsKS nachádza od roku 2012.

Spracoval: TIC Humenné