Vedeli ste, že…?

Mikuláš Klimčák (* 16. november 1921 – † 2. marec 2016) – akademický maliar by dnes oslavoval 100. narodeniny.

Študoval na oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u J. Mudrocha. Venuje sa najmä monumentálno – dekoratívnej tvorbe. Pracuje so širokou škálou monumentálnych techník. Od tkanej, viazanej tapisérie, art protisu, textilnej koláže a aplikácie, cez mozaiku, vitráž, betónovú a drevenú plastiku. Prednosť dáva ikonám, kolorovanej grafike, maľbe akrylom a temperu. Preňho inšpiratívne témy sú slovanský dávnovek, Cyrilo-Metodská tradícia, dejiny kresťanstva, nesmrteľnosť, materstvo, rodina a spoločnosť. Jeho práce sa nachádzajú v slovenských múzeách, galériách a súkromných zbierkach. Gobelíny a obrazy zdobia priestory vrcholných inštitúcií Slovenskej republiky. Za svoju tvorbu získal viacero významných ocenení. V roku 2007 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za rytiera Rádu sv. Silvestra. V roku 2011 mu vtedajší prezident Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie – Medailu prezidenta Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry osobitne príťažlivým výtvarným prejavom. A v tom istom roku získal Klimčák aj Zlatú medailu Matice slovenskej za celoživotnú pronárodnú činnosť a tvorbu.

Autor: TIC Humenné