Vedeli ste, že…?

Belo Polla  (* 12. apríl 1917 – † 16. august 2000) – historik

Študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia naňho vplýval profesor Daniel Rapant, tvorca modernej slovenskej historickej vedy. Stal sa členom a pracoval v Matici slovenskej v Turčianskom sv. Martine. Venovať sa archeológii s dôrazom na vznikajúcu špecializáciu – historická archeológia. Preskúmal rad zaniknutých obcí, kostolov, kláštorných komplexov a mestských opevnení najmä na východnom Slovensku. Výsledky týchto výskumov ho zaradili k zakladateľom historickej (stredovekej) archeológie na Slovensku. Z jeho monografií sú predovšetkým známe – Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany), Kežmarok, Bratislava, Košice Krásna. V roku 1992  mu udelilo Ministerstvo kultúry SR cenu Andreja Kmeťa. O dva roky neskôr ocenila Slovenská akadémia vied jeho celoživotné dielo udelením zlatej čestnej plakety Ľudovíta Štúra SAV. V roku 1995 ocenil jeho prácu minister kultúry SR Poctou Vojtecha Budínskeho – Kričku.