Vedeli ste, že…?

Juraj Dojč (*12. mája 1946) – fotograf

Vyrastal v Humennom. Počas letného študijného pobytu v Londýne v roku 1968 sa na protest proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa rozhodol domov nevrátiť. Odchádza do Severnej Ameriky, kde začína študovať fotografiu. Po absolvovaní inštitútu si otvára vlastný ateliér. Fotografuje pre najznámejšie svetové firmy (General Motors, Apple, Canon, Mercedes). Zároveň sa zvyšuje aj záujem o jeho citlivé čiernobiele fotografie, ktoré sa neskôr objavujú v jeho knihe Mramorová žena. Úspech zožala aj Dojčova kniha Americké sny, v ktorej sa autor prezentoval nezvyčajnými surrealistickými gýčovými farebnými fantáziami. Dojčove plagáty a fotografie sa nachádzajú v súkromných zbierkach zberateľov a galériách na celom svete.