Po stopách 1. svetovej vojny

Posledná fašiangová sobota nám priniesla zaujímavé historické fakty, pútavé rozprávanie, dobové svedectvá archívnych materiálov a mnoho iného.

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov CR sa v Humennom v 18. februára uskutočnilo zaujímavé podujatie Po stopách 1. svetovej vojny.

Takmer 30 členná skupina sa stretla pred Turistickým informačným centrom o 10.00 hod. a spoločne začalo objavovanie aj menej známych faktov.  Po stopách prvej svetovej vojny nás sprevádzal pán Martin Drobňák z Klubu vojenskej histórie Beskydy. Pútavým rozprávaním nám objasnil konflikt a bojové situácie na našom území.

Naše mesto bolo svojou polohou predurčené na úlohu dôležitého dopravného uzla. Viedla tadiaľ strategicky železničná trať, ktorá smerovala cez Lupkovský priesmyk na severnú stranu Karpát. Železničná stanica bola miestom, kde sa denne križovali vojenské transporty smerujúce na front a z frontu. V jednom takom bol aj spisovateľ Jaroslav Hašek, ktorý vo svojej knihe Osudy dobrého vojaka Švejka venoval niekoľko strán aj spomienke na naše mesto. K soche vojaka Švejka, ktorá sa nachádza na železničnej stanici, smerovali aj naše prvé kroky putovania. Pokračovali sme k vojensky najvýznamnejšiemu objektu, a to Valaškovkému mostu. Slúžil ako hlavný zásobovací a dopravný uzol.

Pán Drobňák nám porozprával aj o škodách na Námestí Slobody, kde bojová činnosť so sebou priniesla aj značné materiálne škody.  Jeho rozprávanie zaujalo nie len nás, ale aj ďalších poslucháčov, ktorí sa postupne pripájali.  Zastavili sme sa pri zachovanom Sodomkovom dome, ktorého múry sú svedkom oboch svetových vojen. Ukázal nám aj archívne zábery, ktoré nás preniesli do daného obdobia.

Následne sme pokračovali ku kaštieľu, kde sa nachádzala nemocnica. Na tomto mieste nám opísal aj príbeh, o Ilone Andrássyovej, ktorá sa starala o zrazených vojakov ako zdravotná sestra. Informácie o Ilone doplnila aj pani Anna Šimkuličová, ktorá bola hosťom pána Drobňáka. Pútavým rozprávaním si získala poslucháčov, ktorí sa k nám postupne pripojili.  O jej príbehu vydali aj knižnú publikáciu Iloncsi.  Naše kroky  pokračovali na Kalváriu a humenský vojnový cintorín, kde bola naša posledná zastávka.