„Byť človekom“ – riaditeľ FS Chemlon Ladislav Ferík oslávil sedemdesiatku

V týchto dňoch oslávil svoje 70-té narodeniny a 50 rokov účinkovania vo Folklórnom súbore Chemlon Humenné Ladislav Ferík, jedna z najvýznamnejších osobností folklórneho, kultúrneho a spoločenského diania na hornom Zemplíne, v Humennom a jeho okolí.    Narodil sa 13. júla 1953 v Budkovciach. Po stredoškolských štúdiách na SPŠ chemickej v Humennom sa zamestnal v n.p. Chemlon Humenné a po jeho privatizácii pracoval až do roku 2016 v Nexis Fibers, a.s. Humenné na pozícii výskumného pracovníka.

Od 1972 do 1979 bol tanečníkom a sólistom FS Chemlon. V rokoch 1979-1984 zastupoval chorého vedúceho súboru pána Pavlíka na poste vedúceho a pedagóga tanečnej zložky. Súbor mu bol osudný aj v rodinnom živote. Oženil sa so svojou tanečnou partnerkou Máriou, s ktorou spoločne vychovali 2 synov. V súbore v rodičovských šľapajách pokračoval aj ich syn Marián, ktorý svoju tanečnú kariéru ukončil v PUĽS-e Prešov ako profesionálny tanečník.

Po zániku FS Chemlon v septembri 1999 inicioval a úspešne realizoval obnovenie jeho činnosti pri vtedajšom Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom a odvtedy od decembra 1999 je riaditeľom súboru a zároveň aj členom mužskej speváckej skupiny Hačure.

Spolu s vedením súboru zabezpečoval a realizoval stovky súborových vystúpení na Slovensku, ale aj v zahraničí – v Turecku, Egypte, Bulharsku, Rumunsku, Srbsku, Taliansku, Portugalsku, Chorvátsku, Slovinsku, Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine, vo Švajčiarsku, Rusku i v Čechách. So speváckou skupinou Hačure účinkoval na Ukrajine, v Poľsku, Srbsku, Chorvátsku a Francúzsku. V tomto období završuje 50 rokov účinkovania vo FS Chemlon Humenné, na jeseň začína novú päťdesiatku.

Jeho aktivity sa ale nezameriavali len na folklór. Zapojil sa do mládežníckeho hnutia a práce s talentovanými deťmi, organizoval spoločenské, kultúrne a športové podujatia. Pri Celozávodnom výbore SZM v n.p. Chemlon Humenné založil Stanicu mladých technikov, chemický a počítačový krúžok, členovia ktorých sa pod vedením najlepších podnikových odborníkov učili priamo v závodných laboratóriách. Zároveň pre nich organizoval regionálne súťaže, víťazi ktorých úspešne reprezentovali n.p. Chemlon Humenné i na celoštátnych súťažných podujatiach.

Aktivizoval sa aj na úrovni odborového hnutia. Bol predsedom Dielenskej organizácie ROH pri Vývoji a technickom úseku a neskôr aj členom Závodného výboru ROH so špecifickým zameraním na kolektívne vyjednávanie s vedením n.p. Chemlon Humenné. Pričinil sa aj o podporu odborov pri rozvoji záujmovo-umeleckej činnosti pri ZK ROH Chemlon Humenné, podporu športovej činnosti i zdravotnú prevenciu zamestnancov podniku.   Za svoju voľnočasovú a mimopracovnú činnosť s deťmi a mládežou dostal Ladislav Ferík a to aj napriek odporu niektorých članov Závodnej organizácie KSS v n.p. Chemlon Humenné štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu v SZM“, ktoré mu osobne odovzdal prezident ČSSR Gustáv Husák.

Zaujímavé sú aj jeho ďalšie aktivity. Je príkladným členom MO Matice slovenskej v Humennom a k činnosti v tejto národnej organizácii priviedol aj Folklórny súbor Chemlon Humenné, ktorý sa stal kolektívnym členom MS. Úzko spolupracuje i s MO Rusínskej obrody v Humennom a podieľa sa na jej činnosti. V rokoch 1984-1989 viedol pre žiakov ZDŠ Udavské  krúžok spoločenských tancov a zároveň sa aktívne zapojil aj do života miestnej cirkevnej obce v Udavskom, kde si postavil rodinný dom a kde doteraz býva so svojou rodinou. O jeho ľudskom prístupe k životu svedčí i Zlatá Jánskeho plaketa za viac ako 70 dobrovoľných odberov krvi.

Mnohaja i blahaja ľita!

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art.

 

Zdroj: Dodané fotografie