Vedeli ste že . . .

Ján Fic

Významné miesto v profesionálnom formovaní mladého organistu a čembalistu Jána Fica zohralo Štátne konzervatórium v Košiciach a jeho pedagogička Emília Dzemjanová (napísal o nej i monografiu Emília Dzemjanová – koncertná organistka a pedagogička, 2019) a Mária Lenková (čembalo).

Vysokoškolskými mestami sa Jánovi Ficovi stalo Brno (Janáčkova akadémia múzických umení, organová trieda Kamily Klugarovej, bakalársky stupeň štúdia, a čembalová trieda Eleny Pokornej) a Bratislava (Vysoká škola múzických umení, organová trieda Mareka Štrbáka, magisterský stupeň štúdia).

Už počas konzervatoriálnych štúdií v Košiciach získaval Ján Fic prvé skúsenosti z koncertných pódií. Popri sólistickej činnosti (organ, čembalo) to bola aj umelecká spolupráca so sopranistkami Zuzanou Barochovou, Anetou Hollou, Janou Margovou, Zuzanou Čurmovou, Katarínou Juskovou Gremanovou, mezzosopranistkou Andreou Pietrovou a s trúbkarmi Igorom Vasiľom a Igorom Klemom. Ako sólista sa po boku Moravskej filharmónie Olomouc predstavil v diele Pod hladinou pre čembalo a symfonický orchester Kateřiny Szymeczkovej pod dirigentskou taktovkou Mareka Madeju. Interpretačne sa podieľal na rozhlasových a hudobno-publicistických reláciách, jeho koncertné nahrávky zaznamenával Rozhlas a televízia Slovenska, RTVS, štúdio Košice, pripravilo i umelcov hodinový portrét. Na svojich koncertoch prezentuje repertoár rozličných štýlových období od renesancie po súčasnosť. V budovaní organového a čembalového repertoáru Jána Fica patrí významné miesto a aktívna spolupráca s poprednými skladateľmi, ktorí majú väzbu na východné Slovensko. Zvlášť treba spomenúť pedagóga a skladateľa Jozefa Podprockého, jeho bývalých študentov Iris Szeghy, Ivana Buffu a Petra Duchnického, v repertoári má však i skladby ďalšich skladateľov, pochádzajúcich alebo pôsobiach na východnom Slovensku – Oldřicha Hemerku, Jozefa Grešáka a Ľubice Čekovskej. Z českých skladateľov intenzívne spolupracuje napr. s Noemi Savkovou či Kateřinou Szymeczkovou. Viacero ich skladieb uviedol i v premiére na festivaloch a hudobných cykloch ako Hudobné rezonancie, Fórum nové hudby, Setkávání nové hudby Plus, Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Studio soudobé hudby, festival Forfest Kroměříž. Niektoré skladby sú mu aj priamo venované.

 

Foto: Rodák z Humenného Ján Fic otvoril medzinárodný festival 20. Humenské organové dni Štefana Thomána. Odkaz v našej kronike svedčí o jeho vrúcnom vzťahu k mestu Humenné.