Kostol na Kalvárii

Postavený bol v roku 1891 nad mestom. V štrnástich murovaných kaplnkách lemovaných stromovou alejou sú umiestnené reliéfy s výjavmi Krížovej cesty. Kostol Panny Márie Sedembolestnej bol postavený v neoklasicistic­kom slohu.