Tabuľa na Valaškovskom moste

Most cez rieku Laborec bol stavaný podľa projektu maďarských inžinierov, o čom svedčí aj tabuľa na moste napísaná v maďarčine, kde sa okrem iného uvádza rok, kedy bol most postavený, rok 1900.