Valaškovský most

Valaškovský most bol postavený na mieste dreveného mosta „horúcou“ technológiou spájania nitmi. Ide o rovnakú technológiu akou bola postavená napríklad slávna Eiffelova veža v Paríži. Most patril k vojensky najvýznamnejším objektom mesta, pretože jeho obsadenie znamenalo jeho využitie ako transportného a zásobovacieho uzla. Jeho obrane sa preto venovala veľká pozornosť. Most prežil obidve vojny.