Socha sv. Jána Nepomuckého

Sv. Ján Nepomucký je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach. Jeho vyobrazenie môžeme nájsť na mnohých miestach, predovšetkým na mostoch. Žil v 14. storočí, bol generálnym vikárom pražského arcibiskupa Jána z Jenštejna. Bol umučený a vhodený do Vltavy z Karlovho mosta. Iná verzia legendy vraví, že nechcel prezradiť kráľovnino spovedné tajomstvo. Pôvodná plastika sv. Jána Nepomuckého v Humennom bola drevená a polychrómovaná. Stála v hornej časti námestia na mostíku cez Kudlovský potok. Kamenná socha vznikla v 20.storočí a jej autor bol sochár Ihrický.