Židovský cintorín pri Hubkovej

Historické údaje hovoria, že na tomto sa pochovávalo od roku 1828. Cintorín patrí medzi najstaršie a rozlohou najväčšie cintoríny na Slovensku. Boli tu pochovaní významní občania mesta. Ako prví rabín Jakob Spira, ktorého ostatky boli na tomto cintoríne uložené v roku 1873.