Aktuálne ozveny roka fotografie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Výstavnú sezónu múzea otvára H/AMFO 2019

Za posledných takmer dvesto rokov svojej existencie sa fotografia stala dorozumievacím a interpretačným vizuálnym nástrojom prístupným väčšine populácie. Fotografia je nositeľom odkazov tak, ako každé ďalšie médium. Svojou schopnosťou presne zaznamenať realitu však významne obohatila výrazové možnosti ostatných odvetví vizuálnej tvorby a stala sa nenahraditeľným pomocníkom mnohých oblastí ľudskej činnosti.

Osobité miesto si fotografia našla na hornom Zemplíne, ktorý sa postupom času v rámci Slovenska vyprofiloval na región charakteristický svojou kvalitnou amatérskou fotografickou tvorbou. Aby bol tento pozitívny trend udržaný a podporený, Vihorlatské múzeum v Humennom pripravovalo počas roka 2018 v priestoroch renesančného kaštieľa i mimo neho podujatia umožňujúce ďalší rozvoj tohto druhu umenia.

Okrem už pravidelne organizovaných súťaží a prehliadok, akými sú regionálne kolo H/AMFO Roberta Spielmanna a výročnej  výstavy členov Fotoklubu RELEX sa konala výstava završujúca úvodnú časť projektu Čo nám ostalo…, ktorý prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zachytáva súčasný stav prvkov tradičnej architektúry regiónu. Koncom jari svoju aktuálnu tvorbu zachytávajúcu zážitky z exotických krajov Ameriky a Ázie predstavil amatérsky fotograf a cestovať Milan Kuruc. Fotografické zábery jednoduchých ľudí z Nepálu, Indie, Vietnamu, Laosu, Thajska, Kambodže a ďalších krajín predstavujú jeho najcennejšie snímky.

Medzinárodnú spoluprácu a fotografické zábery vysokej kvalitatívnej úrovne  do Humenného priniesol múzejný projekt Fotosalón FIAP (ako jeden zo štyroch organizátorov bol pre prípravu Fotosalónu schválený Fotoklub REFLEX pôsobiaci pri Vihorlatskom múzeu v Humennom). Fotosalón  prostredníctvom výstavy ocenených fotografií prezentoval diela ponúkajúce prehľad o súčasnom charaktere umeleckej fotografie v celosvetovom meradle s výrazným aspektom otvorenosti voči autorom z najrôznejších krajín a možnosťou následnej konfrontácie ich tvorby.

Koncom leta pripravilo galerijné oddelenie Vihorlatského múzea pre začínajúcich i pokročilých, malých i veľkých fotografov projekt s názvom Fotografické horizonty. Podujatie svojou myšlienkou okrem iného reagovalo na potrebu zbližovania a prieniku minulosti s budúcnosťou v duchu ideí Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Zorganizovaním exkurzie a plenéru zároveň prispelo k spoznávaniu hmotného a nehmotného bohatstva našej krajiny, čím utužilo väzbu ku kultúrnemu dedičstvu. Projekt pozostával z prednášok, workshopov, exkurzie, plenéru a výstavy. Tematická otvorenosť výstavy vyjadrená popri námetovom okruhu „Kultúrne dedičstvo“ taktiež okruhom „Voľná tvorba“ umožnila zapojiť sa širšiemu spektru autorov a prezentovať osobné výtvarné názory. Projekty Čo nám ostalo…, Fotosalón FIAP a Fotografické horizonty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V súčasnosti prichádzame do kontaktu s fotografiami rôzneho druhu na dennom poriadku. Cieľom Vihorlatského múzea v Humennom nie je ponúknuť návštevníkom „iba“ možnosť pasívneho zoznámenia sa s fotografiou na výstavách v pozícii pozorovateľa, ale aj jej tvorcu, a to prihlásením sa do našich vzdelávacích podujatí a súťaží. Prvou možnosťou v roku 2019 je v januári prebiehajúce regionálne kolo súťaže určenej amatérskym fotografom H/AMFO Roberta Spielmanna 2019. Výstava súťažných prác bude vo Vihorlatskom múzeu sprístupnená počas februára 2019.

 Foto: Projekt Fotografické horizonty v interiéri kaštieľa (Zdroj: archív VM)

 Mgr. Dana Kataniková

Vihorlatské múzeum v Humennom