O historickej pamäti kultúrnej pamiatky

Vihorlatské múzeum v Humennom vydalo najkrajší kalendár Slovenska

V rámci vyhodnotenia 27. ročníka prestížnej celoslovenskej súťaže o najkrajší kalendár Slovenska za rok 2019 získalo Vihorlatské múzeum v Humennom prvé miesto a titul Najkrajší kalendár Slovenska v kategórii Regióny.

Ocenenie získalo Vihorlatské múzeum za limitovanú sériu propagačno-prezentačného nástenného kalendára  Renesančný kaštieľ v Humennom − V komnatách 2019. Na štrnástich  farebných listoch prezentuje dielo najkrajšie interiérové zábery renesančného kaštieľa s dôrazom na magickú atmosféru majestátnosti  šľachtických komnát, umelecké skvosty a historické hodnoty formujúce kaštieľske sídlo v Humennom takmer sedem storočí. Prezentačný kalendár je virtuálnou pozvánkou  do najzaujímavejších kaštieľskych komnát umeleckohistorickej expozície múzea s veľkolepou interiérovou výzdobu a pôvodným mobiliárom európskeho významu.  Zároveň aj prezentáciou múzejného úsilia o vytváranie platformy  zdieľaného kultúrneho dedičstva.

Aktuálne prezentované dielo  je treťou ocenenou múzejnou kalendárovou edíciou, ktorá prispieva k spoznávaniu a prezentácii jedinečnosti a rozmanitosti kultúrneho dedičstva regiónu horného Zemplína. Našou snahou je podnietiť záujem širokej verejnosti  a posilniť pocit príslušnosti ku kultúrnym pamiatkam ako súčasti kultúrneho dedičstva, ktoré nás vo svojej rozmanitosti spája a smerovať spoločnosť k vzájomnému spoznávaniu a  angažovanosti pre jeho  udržateľnosť a inováciu.

Súťaž každoročne vyhlasuje Klub fotopublicistov pri Slovenskom syndikáte novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. V aktuálnom ročníku hodnotila odborná porota spomedzi 45 nástenných a stolových kalendárov, ktoré prihlásilo 33 vydavateľov.  V rovnakej kategórii sa na druhom mieste umiestil Prešovský samosprávny kraj prezentujúci drevené kostolíky Prešovského kraja. Najkrajšie diela kalendárovej tvorby budú vystavené v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, odkiaľ sa putovná výstava dostane do vybraných miest v rámci celého Slovenska. 

Mgr. Jana Fedičová

Vihorlatské múzeum v Humennom