Vihorlatské múzeum v Humennom vysiela recitátorov do krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019

Šestnásť víťazov jednotlivých súťažných kategórií okresného kola 65. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce reprezentujú región na krajskom kole súťaže už    2. a 3. mája 2019 v Prešove.

Víťazní recitátori vzišli z okresného kola súťaže, ktoré organizovalo Vihorlatské múzeum v Humennom za účasti 126 súťažiacich v štyroch kategóriách. Sninský okres na základe rozhodnutia poroty reprezentujú v žánri poézia Kiara Onuferová (ZŠ Komenského Snina, I. kategória),  Imrich Kľaga (ZŠ s MŠ Stakčín, II. kategória) a Emma Fedinová  (ZŠ s MŠ Klenová, III. kategória), v žánri próza Soňa Zubaľová (ZŠ Komenského, Snina, I. kategória) a Júlia Lazorová (ZŠ Komenského, Snina, II. kategória).  Z okresu Medzilaborce postúpila do krajského kola v žánri poézia Natália Čahojová (ZŠ Duchnoviča, Medzilaborce, I. kategória), v žánri próza Karin Čahojová (ZŠ Duchnoviča, Medzilaborce, II. kategória). Z okresu Humenné odborná porota odporučila na postup do krajského kola v žánri poézia Zoe Ivanovú (ZUŠ Mierová, Humenné, I. kategória), Alžbetu Piňkovú (ZUŠ  Mierová, Humenné, II. kategória), Valentínu Harišovú (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné, III. kategória) a mimoriadne v IV. kategórii Juraja Stebilu (Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Humenné) a Adriána Kráľovského (ZUŠ Mierová, Humenné). V žánri próza budú okres Humenné  reprezentovať Vanessa Ulehlová (ZŠ Hrnčiarska, Humenné, I. kategória), Ján Engel (ZŠ Kudlovská, Humenné, II. kategória), Kristián Feškanič (ZUŠ Mierová, Humenné, III. kategória) a Martin Mihaľov (ZUŠ Mierová, Humenné, IV. kategória).

Tohtoročné recitačné vystúpenia  okresného kola v nás zanechali nádherný umelecký zážitok. Chceme sa preto poďakovať všetkým účastníkom, víťazom, ktorí budú naše okresy reprezentovať na krajskom kole v Prešove želáme veľa úspechov.

Šestnásť víťazov jednotlivých súťažných kategórií okresného kola 65. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce reprezentujú región na krajskom kole súťaže už    2. a 3. mája 2019 v Prešove.

Mgr. Katarína Strížová

Vihorlatské múzeum v Humennom