EKO DNI 2019 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Svetový deň životného prostredia (5. jún) sme si vo Vihorlatskom múzeu pripomenuli so žiakmi základných škôl z Humenného a  blízkeho okolia v rámci výchovno-vzdelávacieho cyklu EKO DNI 2019. Problematiku znečisťovania životného prostredia, dôležitosť zachovania biodiverzity, potrebu druhovej aj územnej ochrany priblížili žiakom pozvaní hostia,  MVDr. Adriana Burešová, MHA (OZ Fauna Carpatica) a Ing. Anna Macková (CHKO Východné Karpaty).

Deti sa dozvedeli zaujímavosti zo života našej jedinej pôvodnej korytnačky, ktorou je korytnačka močiarna, aj to ako prebieha záchrana tohto ohrozeného druhu. Ing. Macková prezčentovala žiakom ako sa pracovníci štátnej ochrany prírody v chovnej stanici pre zranené živočíchy starajú o svojich zverencov. Riešením zábavných  a edukačných úloh sa deti aktívne zapojili do procesu poznávania a učenia sa. Ďalším bodom v programe tohtoročných EKO DNÍ bola návšteva prírodovednej expozície Vihorlatského múzea, ktorá je obohatená o niekoľko nových prírastkov (akvizíciu troch dermoplastických preparátov – jeleňa lesného, jelenice a srny podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia).  Títo predstavitelia čeľade jeleňovitých dopĺňajú prezentáciu fauny regiónu horného Zemplína v prírodovednej expozícii múzea. Zmyslom výchovno-vzdelávacích podujatí je vzbudiť hlbší záujem o danú problematiku, zaujímavou a hravou formou rozvíjať poznatky žiakov, pôsobiť na ich hodnotovú orientáciu  a spolu s pedagógmi posilniť pozitívny vzťah detí k prírode.

 

RNDr. Zuzana Andrejčáková

Vihorlatské múzeum v Humennom