Nové exponáty v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom

Prírodovedná expozícia Vihorlatského múzea v Humennom prešla v posledných mesiacoch revitalizačným procesom, v rámci ktorého expozícia reaguje na aktuálnu environmentálnu problematiku ochrany a prezentácie prírody. Expozícia bola v máji obohatená o niekoľko nových exponátov. Akvizíciu troch dermoplastických preparátov – jeleňa lesného, jelenice a srny (srnec lesný) podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  Títo predstavitelia čeľade jeleňovitých dopĺňajú komplexnú prezentáciu fauny nášho regiónu v prírodovednej expozícií. Jeleň lesný je považovaný za kráľa našich lesov a srnec lesný je našou najrozšírenejšou raticovou zverou.   Druhú skupinu nových prírastkov tvoria dermoplastické preparáty inváznych cicavcov, ktoré sa v posledných rokoch stávajú problematickou súčasťou našich ekosystémov (norok americký, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, nutria vodná). Problematike inváznych druhov, teda druhov v našej prírode nepôvodných a nežiadúcich, sa v múzeu venujeme dlhodobo.  Napríklad aj prostredníctvom zážitkového vyučovania pre školy v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu v  spolupráci s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody, ako odbornými garantmi environmentálneho podujatia EKO DNI V MÚZEU.

RNDr. Zuzana Andrejčáková

Vihorlatské múzeum v Humennom