Metodické stretnutia v múzeu sú odrazovým mostíkom pre recitátorov a ich pedagógov

V celoštátnom kole štyria interpreti z regiónu

Pokračovanie múzejných osvetovo-edukačných aktivít Vihorlatského  múzea v Humennom v podobe metodických  seminárov pre pedagógov a žiakov  vyústili do úspešného regionálneho kola súťaže Timravina studnička. Do celoštátneho kola súťaže vysielame v spolupráci so školami v regióne  štyroch úspešných recitátorov.
Do tohtoročného regionálneho kola súťaže spoznávania rodnej reči a popularizácie pôvodnej slovenskej tvorby Timravina studnička 2019 sa prihlásilo viac ako 40 recitátorov zo 17 základných a stredných škôl z Humenného, Sniny a Medzilaboriec. Do celoslovenského kola súťaže, ktorá sa koná 15. novembra 2019 v Lučenci, odborná porota odporučila víťazov jednotlivých kategórií. Náš región budú reprezentovať  Daniel Kočan (ZŠ s MŠ Koškovce, Humenné, pripravila Mgr. Anna Stirčáková), Sofia Pirochová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné, pripravila Mgr. Iveta Janíková), Samuel Ivan (ZŠ Komenského, Snina, pripravila Mgr. Ivana Karasová) a Nikoleta Kislánová (SZŠ Humenné, pripravila PaedDr. Gabriela Závadská).Oproti minulým ročníkom sme zaznamenali viac než dvojnásobný počet účastníkov, čo je preukázateľne zvyšujúci sa záujem o umelecké slovo medzi mladými ľuďmi v našom regióne. Potešujúce je, že pri príprave svojich zverencov, pedagógovia úspešne zúročujú poznatky získané z doterajších metodických seminárov venovaných umeleckému prednesu  v múzeu, pedagógovia úspešne zúročujú  pri práci s deťmi.
Zatiaľ posledným metodickým stretnutím pedagógov v múzeu, v rámci tretieho ročníka cyklu metodických seminárov pre  pedagógov slovenského jazyka, literatúry a dramatického umenia, bol seminár  pod názvom Počúvam aj očami a hovorím celou svojou bytosťou. Stretnutia  sa zúčastnilo dvanásť účastníkov z regiónu.  Lektorkou podujatia bola recitátorka, pedagogička a porotkyňa miestnych a celoštátnych recitačných prehliadok Mgr. Soňa Pariláková, PhD. Na metodickom seminári, ktorého cieľom je dlhodobo nielen podporovať umelecký prednes na školách, ale ho aj skvalitňovať a ďalej rozvíjať, sa účastníci venovali ďalším príkladom procesu premeny literárneho textu na jeho zvukovú realizáciu a na umelecký prednes.
Náš región každoročne reprezentujú mladí recitátori na rôznych celoslovenských prehliadkach, a to s vynikajúcimi výsledkami. Sme radi, že vzdelávacie podujatia, ktoré pripravujeme, prinášajú úspechy našim recitátorom, vnútorne ich obohacujú a vnášajú potešenie do duše aj priaznivcom umeleckého prednesu.

 Mgr. Katarína Strížová, Vihorlatské múzeum v Humennom

Foto: archív Vihorlatského múzea v Humennom