Záchrana interiérovej kaštieľskej výzdoby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Popri reštaurovaní obrazov na plátne v Izbe uhorských kráľov v južnej časti kaštieľa v Humennom, pokračuje Vihorlatské múzeum v Humennom reštaurovaním dverí v historickom objekte. Dvere sa nachádzajú v najcennejšej časti kaštieľskeho interiéru, ktorý tvorí komplex miestnosti s iluzívnymi nástennými maľbami z konca 18. storočia. Dobové zdobené dvere  dotvárajú celkový výzor unikátnej výzdoby interiéru šľachtického sídla z  obdobia klasicizmu. Štvoro zo siedmich dverí v historickom objekte kaštieľa  boli reštaurované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Pôvodné dvere z konca 18. storočia boli vyrobené zo smrekového dreva. Obojstranne zdobené dvere sú  rozdelené na štyri obdĺžnikové polia s vyrezávanými festónmi (z lipového dreva) a dvoma štvorcovými poľami s rozetou.  Dvere sú vysoké 220 cm, široké 106 cm. Zárubne široké 20 cm sú jednoduché, festónová výzdoba  po obvode sa nachádza iba na jednej strane pri východe z miestnosti. Zdobené dvere vznikli súčasne s nástennými maľbami ako interiérová výzdoba realizovaná podľa dobovej módy rodom Csáky (vtedajší majitelia).  Súčasné reštaurátorské práce na obnove historických dverí  prebiehajú v ateliéri akademického  sochára Martina Kutného v Bardejove. V prvom kroku reštaurátorských zásahov boli  odstránené  sekundárne premaľby a tmely, bol vytmelený poškodený povrch a  vyhotovené chýbajúce časti výzdoby. Farebne zjednocujúca úprava zreštaurovaného povrchu a výmena kovania na dverách prinavrátili dverám ich pôvodnú historickú podobu
V konečnej fáze reštaurátorských zásahov dôjde k obnove zárubní a osadeniu dverí, ktoré tak dotvoria ucelený priestor k už zreštaurovaným kaštieľskym miestnostiam. Výnimočnosť tohto,  doterajších a plánovaných reštaurátorských zámerov Vihorlatského múzea v Humennom spočíva v záchrane jedinečnej interiérovej kaštieľskej výzdoby historického objektu kaštieľa v Humennom.

PhDr. Ivana Strakošová

Vihorlatské múzeum v Humennom

Foto: Archív Vihorlatského múzea v Humennom