Vedeli ste, že…?

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (* 3. január 1942, Humenné) je slovenský historik, spisovateľ, nevlastný brat bývalého prezidenta Michala Kováča, bývalý člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied.
Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde ukončil odbor história – ruština. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ v Partizánskom a v Bratislave. Neskôr pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Obhajobou práce Nemecko a nemecká menšina na Slovensku získal titul doktora historických vied. Knižne vyšli jeho práce: Od Dvojspolku k politike anšlusu, Kolejáci, Muži deklarácie, Nemecko a nemecká menšina na Slovensku, Slovensko v Rakúsko-Uhorsku, Milan Rastislav Štefánik a Slovenské dejiny. Od roku 1990 je riaditeľom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, od roku 1993 poradcom prezidenta Slovenskej republiky. Jeho knižným debutom sa stala zbierka poviedok a čŕt Prevteľovanie. Nasledovali básnická zbierka Zväčšeniny, Tajomstvá, Prvý deň prázdnin a Deväť studničiek.