Vedeli ste, že…?

Peter Gossányi, PhDr. (* 26. január 1947) – redaktor, karikaturista

Po ukončení Základnej školy v Humennom absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave. V štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, kde ukončil odbor slovenčina – výtvarná výchova. Publikuje v rôznych denníkoch a časopisoch kreslený humor a aforizmy. Jeho aforizmy sa často objavujú aj v rôznych rozhlasových reláciách. Pravidelne sa zúčastňuje výstav a súťaží v oblasti kresleného humoru doma i v zahraničí. Jeho podobizeň sa nachádza v Galérii pod mostom.