Otvorenie letnej turistickej sezóny 2022

V piatok 27.mája sa v priestoroch mestského kultúrneho strediska v Humennom uskutočnila v spolupráci s OOCH HZ a HŠ konferencia organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu. Konferenciu otvoril primátor mesta Humenné a detský FS Púpavienka. Stretli sa  tu ich zástupcovia a vymenili si skúsenosti, informácie o aktivitách ktoré uskutočnili, ktoré pripravujú. Stretnutia takého to typu sú veľmi dôležité, aby všetky informácie podávané návštevníkovi boli správne a nezavádzajúce. Vzájomná spolupráca medzi infocentrami je nesmierne dôležitá.

Pozvanie prijali:  člen správnej rady Asociácie informačných centier Slovenska, TIC Zemplínske Hámre, TIC Poloniny, TIC Stropkov, TIC Svidník, Turizmus Laborec o.z., Zemplínska OOCR, TIC Giraltovce a ďalší pozvaní hostia.

Konferenciu sme ukončili prezentáciou v stánkoch pred MsKS, kde si občania mohli nájsť tipy sa letné výlety .