Súťaž „Výroba pohľadnice z recyklovaných materiálov“

Turistické informačné centrum a MsKS si pripravilo zaujímavú súťaž „Výroba pohľadnice z recyklovaných materiálov“. Súťaž prebiehala od konca marca do 15. mája. Všetci záujemcovia svoje pohľadnice mohli doručiť do Turistického informačného centra. Spolu sa zapojilo 60 súťažiacich. Pohľadnice nám prišiel nie len z Humenného. Zapojili sa aj žiaci z okresu Žarnovica. Počas Otvorenia letnej turistickej sezóny prebehlo aj vyhodnotenie súťaže pohľadnice z recyklovaných materiálov. Výhercovia si svoje ceny prevzali a zároveň opísali aj čo ich inšpirovalo pri tvorení, aké recyklované materiály použili, či kto im pri tvorení pomáhal.

 

Ceny do súťaže venovali:

Horný Zemplín

Prima Banka Humenné

Technické služby mesta Humenné

Mestské kultúrne stredisko Humenné a TIC Humenné

Výstava pohľadníc trvá v MsKS do 6.júna 2022.