Dvanásť komnát mesta Humenné pozná výhercov

Dvanásť komnát mesta Humenné pozná výhercov. Od februára až po október 2022 prebiehal projekt Dvanásť komnát mesta Humenné. Jednotlivci mohli získať najviac 12 nálepiek. Do  záverečného žrebovania bolo potrebných aspoň 8 nálepiek. Projekt pozostával z rôznych workshopov, výletov, koncertov, besied,..
Jednotlivci v teréne poznávali našu krajinu, naše mesto, na besede sa dozvedeli o histórií mesta a našich známych i menej známych rodákoch. Získali poznatky aj o výrobe sviečky, podmaľbe na sklo a užili si aj kultúrny zážitok na koncertoch vážnej hudby.
Výhercom prvej ceny, ktorý sa zúčastnil všetkých aktivít sa stál pán František F., druhú cenu získal pán Marián G. a tretiu cenu získava pani Gabriela Z.

Všetkým srdečne blahoželáme.
Tešíme sa na ďalší ročník.

 

Obr. Výherné kartičky