Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko

V piatok, 10. marca 2023 sa v priestoroch MsKS konala vernisáž výstavy Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko. Mestské kultúrne stredisko a Turistické informačné centrum ju zorganizovali v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied a OZ Osobnosti pod Bradlom. O výklad sa postarali pán Peter Bzdúch, podpredseda OZ Osobnosti pod Brádlom; Ján Repta, ktorý je Brezovan, žije v Brezovej a je podpredsedom  OZ Osobností pod Bradlom,  je synom partizánskeho veliteľa oddielu Repta a Martin Michálek, ktorý je Brezovan žijúci vo Vranove, bývalý učiteľ na základnej škole v Slovenskej Kajni, strýko riaditeľa Historického ústavu SAV.

Autorom výstavy približujúcej na 13 paneloch Trianonskú mierovú zmluvu i okolnosti jej vzniku je Matej Hanula, dizajn vytvorila Dorota Budziňáková. Výstava vznikla vďaka podpore Vlády Slovenskej republiky v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika.

Výstava je prístupná širokej verejnosti v priestoroch MsKS na 1. poschodí do 31. marca 2023.