Vyhodnotenie súťaže Moje mesto Humenné

Moje mesto Humenné, tak znela téma výtvarnej súťaže Návrh pohľadnice. Súťaž trvala od 26.4.2023 do 19.5.2023. Pohľadnice 46 účastníkov boli rozdelené do 3 kategórií.
Výhercov bolo náročne vybrať, nakoľko všetky návrhy boli veľmi nápadité. Do tlače sme sa rozhodli vybrať viacero návrhov. Súťažiaci sa inšpirovali kaštieľom, Valaškovským mostom, riekou Laborec, okolím Humenného, skanzenom, hokejovým klubom, fontánou a pod. Zapojili sa jednotlivci ale aj žiaci škôl: základná škola Kudlovská, základná škola Jána Švermu, základná škola Pugačevová, základná škola Dargovských hrdinov a základná škola Hrnčiarska.
V prvej kategórii vyhráva Erik P., žiak 2. ročníka; v druhej kategórii vyhráva Antónia P., žiačka 7. ročníka; a v tretej kategórii s názvom “každý, kto má tvorivého ducha“ vyhráva Monika Čurillová, rodáčka z Humenného.

Vytlačené pohľadnice budú určené turistom a návštevníkom mesta, ako voľne dostupný suvenír.