Workshop: Tvorba slncového koňa – Motaná hračka a amulet starých Slovanov

V sobotu, 13. mája 2023 organizovalo Turistické informačné centrum Humenné v spolupráci s občianskym združením Veršočok jedinečný workshop, ktorý sa zameriaval na tvorbu tradičnej motanej hračky a amuletu – slncového koníka.
Na workshope sa účastníci mali možnosť naučiť o histórii, tradíciách a ručnej práci starých Slovanov.
Účastníci workshopu sa postupne učili techniku motania pod vedením lektorov z o.z. Veršočok – Gabriely Balvirčákovej a Ervína Petríka a formovali špagáty do tvaru slncového koňa. Každý z nich si mohol vytvoriť vlastnú originálnu motanú hračku so špecifickými detailmi. Po dokončení motania mohli účastníci svojho koníka vyzdobiť podľa vlastnej fantázie pomocou korálok a stužiek. Hotový výrobok si potom účastníci odniesli so sebou domov.
Okrem praktickej časti workshopu lektori poskytli aj zaujímavé informácie o význame slncového koňa v slovanskom kultúrnom kontexte. Slncový kôň bol pre starých Slovanov ochranným duchom a symbolom slnka a plodnosti. Účastníci sa tak dozvedeli, načo tieto hračky slúžili v životoch starých Slovanov. Voľná diskusia pri spoločnom tvorení vytvorila priateľskú a kreatívnu atmosféru.

Celý workshop bol úspešným spojením histórie, kultúry a ručnej práce, kde sa účastníci nielen naučili nové zručnosti, ale aj prenikli do fascinujúceho sveta starých Slovanov. Tvorba slncového koňa bola nielen tvorivým procesom, ale aj príležitosťou prehĺbiť porozumenie starovekej slovanskej kultúry.

Takto sme otvorili v poradí 4 komnatu z projektu 12 komnát mesta Humenné. Ďalšiu z komnát otvoríme už 3. júna 2023 na podujatí „Spoznávanie bylín“, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Autor: Turistické informačné centrum Humenné